Dobiegła końca siódma edycja konkursu „Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki”

Zapraszamy do obejrzenia transmisji gali finałowej konkursu, która odbyła się 24 czerwca 2020


Tegoroczni laureaci:


I miejsce: nagroda 30 tys. zł dla zespołu i kampania reklamowa o wartości 50 tys. zł w mediach INFOR Biznes dla uczelni:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Biopolimerowy nanokompozyt


II miejsce:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Sposób wytwarzania światłowodu aktywnego oraz światłowód aktywny

III miejsce: ex aequo:
Uniwersytet Łódzki
Sposób separacji komponentów odpadowych blisterów farmaceutycznych oraz Zbiornik do separacji komponentów blisterów farmaceutycznych
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
Technologia recyklingu odpadów baterii wtórnych litowo-jonowych

2 równorzędne wyróżnienia:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
Centrum Materiałów Polimerowych i węglowych PAN w Zabrzu

Włóknina opatrunkowa i sposób wytwarzania włókniny opatrunkowej
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Gdański

Sposób eradykacji bakteryjnych fitopatogenów

O konkursie

Do udziału w konkursie zaprosiliśmy uczelnie, instytuty badawcze i jednostki naukowe PAN z wynalazkami zgłoszonymi do Urzędu Patentowego RP w latach 2017 oraz 2018. Cykl redakcyjny rozpoczął się na początku 2020 roku i potrwa do czerwca. Zostaną w nim przedstawione najciekawsze wynalazki nadesłane na konkurs.

Idea

Ideą cyklu jest przedstawienie na łamach gazety wynalazków, które mają zastosowanie w praktyce, mogą być wykorzystane w gospodarce i w produkcji. Sprawdzenie zgłoszeń pod względem formalnym i dopuszczenie do konkursu następuje w redakcji „Dziennika Gazety Prawnej”. Przyjęte do konkursu wynalazki poddane zostają merytorycznej ocenie przez komisję weryfikacyjną. W skład komisji wchodzą przedstawiciele patronów merytorycznych cyklu.

Projekty

Projekty z największą liczbą punktów redakcja "DGP" prezentuje na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" w piątkowym magazynowym wydaniu, natomiast metryczki wszystkich wynalazków zostają umieszczone na stronie internetowej konkursu.

Laureaci

Laureatem konkursu zostaje autor/autorzy wynalazku wybranego z grona wynalazków opublikowanych na łamach "DGP" przez kapitułę konkursu złożoną z przedstawicieli redakcji "DGP", przedstawicieli patronów merytorycznych i medialnych oraz przedstawicieli sponsorów.
Nagrodą w konkursie jest 30 tys. zł dla zespołu wynalazczego i kampania reklamowa o wartości 50 tys. zł dla reprezentowanej przez zespół instytucji w mediach INFOR Biznes.

Relacja z finału „Eureka! DGP”
Edycja 2020

Wojciech Kuźmierkiewicz o konkursie
„Eureka! DGP”